Pacjenci leczeni aparatem lingwalnym Incognito

Pacjentka lat 30

before
*Przesuń aby zobaczć efekty przed i po

Pacjentka lat 28

before
*Przesuń aby zobaczć efekty przed i po

Pacjent lat 18

before
*Przesuń aby zobaczć efekty przed i po

Pacjenci ortognatyczni

Pacjent lat 28

before
*Przesuń aby zobaczć efekty przed i po

Pacjentka lat 26

before
*Przesuń aby zobaczć efekty przed i po

Pacjenci ortodontyczni

Pacjentka lat 30

before
*Przesuń aby zobaczć efekty przed i po

Pacjentka lat 12

before
*Przesuń aby zobaczć efekty przed i po

Pacjent lat 29

before
*Przesuń aby zobaczć efekty przed i po

Pacjent lat 39

before
*Przesuń aby zobaczć efekty przed i po

Pacjent lat 18

before
*Przesuń aby zobaczć efekty przed i po

Pacjent lat 18

before
*Przesuń aby zobaczć efekty przed i po

Pacjent lat 29

before
*Przesuń aby zobaczć efekty przed i po

Pacjentka lat 28

before
*Przesuń aby zobaczć efekty przed i po

Pacjent lat 16

before
*Przesuń aby zobaczć efekty przed i po

Pacjentka lat 17

before
*Przesuń aby zobaczć efekty przed i po